Válassz eszközt
Válassza ki a készüléket,
és válassza ki a megfelelő termékeket
×
customer devices Saját eszközök
customer devices

Nincs mentett eszközök

Automatikusan mentjük a keresett eszközöket, miközben időt takarítanak meg, és személyre szabott protionokat kapunk.

Menj: Saját eszközök
added device
Kiválasztott eszközök:
customer devices
Kiválasztott eszközök:

Felhasználási feltételek
batteryempire.hu

 1. Általános feltételek
  1. Ezek a rendeletek szabályozzák a jogok és kötelezettségek használatával kapcsolatban a felhasználók a BATTERYEMPIRE.HU honlapján elérhető domain alatti batteryempire.hu és a szabályokat kell alkalmazni abban az esetben, a beszerzési áruk a BATTERYEMPIRE.HU áruház honlapján keresztül.
  2. Az áruk és / vagy szolgáltatások megvásárlásával vagy megrendelésével a Vevő vállalja, hogy az alábbiakban meghatározott feltételekkel kötelezi magát.
  3. A jelen Feltételek rendelkezéseinek nem célja, hogy kizárja vagy korlátozza a fogyasztók jogait, amelyeket a törvény kötelező rendelkezései rájuk ruháznak, és az esetleges kétségeket a Fogyasztó javára kell értelmezni. A jelen Feltételeknek a fenti törvényekkel való esetleges és nem szándékos ellentmondása esetén ezek a törvények prioritást élveznek, és az Eladó alkalmazza azokat.
  4. A BATTERYEMPIRE.HU online boltot, amely a www.batteryempire.hu online címen érhető el, a CSG S.A. működteti, a lengyel törvények szerint érvényesen szervezett és létező társaság, székhelye Ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakków, Poland (EU), a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás XI. Kereskedelmi osztályának Kraków kerületi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, 0000714229 tételszámmal, REGON: 369293269.
  5. Adószámunk (NIP – VAT EU) van PL6793163992 és megerősíthető a hivatalos honlapon, amelyet a Európai Bizottság - VIES Adószám érvényesítése weboldalon: https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en
  6. A weboldalon szereplő összes jog nekünk van. Bármilyen jogosulatlan felhasználás, másolás vagy módosítás tilos.
  7. E-mailt küldhet nekünk: [ • ] . Felhívhat minket is: [ • ] .
 2. Definíciók
  1. “Fiók” - a weboldal egy részének IT-nyilvántartása, amely alatt a Felhasználó használhatja a Szabályzatban megjelölt kiválasztott funkciókat. A Fiók személyes adatokat és információkat gyűjt az Ügyfél tevékenységéről az swiatbaterii.pl Áruház részeként. A számlát a CSG ingyenesen vezeti. A fiókhoz való hozzáférés lehetővé teszi az azonosítást a BATTERYEMPIRE.HU áruházban, és a kiválasztott termék megvásárlására vonatkozó ajánlatok benyújtását. A Felhasználó felel annak biztosításáért, hogy a Fiók létrehozásakor bevitt összes információ helyes, teljes és naprakész legyen.
  2. A „Vevő” azt a Felhasználót jelenti, aki a helyes regisztrációval a BATTERYEMPIRE.HU-ban szolgáltatási szerződést kötött a CSG-vel, amelynek eredményeként számlát rendeltek hozzá.
  3. „Feltételek”: ezek a feltételek.
  4. „Fogyasztó”: az a természetes személy, aki olyan jogi ügyletet hajt végre, amely közvetlenül nem kapcsolódik az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.
  5. „Eladási szerződés”: a Vevő és az Eladó között a távközlés eszközeivel megkötött adásvételi szerződés, miután az Eladó elfogadta a Megrendelést a jelen feltételekben meghatározott feltételekkel.
  6. „Szerződés szolgáltatásnyújtás”: a szerződés az ingyenes elektronikus szolgáltatások - kötött önkéntes Felhasználó által CSG visszaigazolása után R egistration.
  7. „CSG”: a CSG SA , a lengyel törvények szerint érvényesen szervezett és létező társaság, amelynek székhelye u . Kalwaryjska 33, 30-509 Krakkó, Lengyelország (EU), belépett a kereskedelmi nyilvántartásban tartott a kerületi bíróság a krakkói, XI Kereskedelmi Divízió az Országos Bírósági Nyilvántartásba számú fejezetben 0000714229 , REGON: 369293269.
  8. „Jó” vagy „áru”: a BATTERYEMPIRE.HU online üzletben elérhető elem / elemek (beleértve az áruk bármilyen részletét vagy azok alkatrészeit), amelyek a Vevő és az eladó közötti adásvételi szerződés tárgyát képezik.
  9. „BATTERYEMPIRE.HU ”: online áruház weboldal, elérhető a www domain alatt. batteryempire.hu , amelyen keresztül az eladó áruk bemutatásra kerülnek, és amely lehetővé teszi a Vevő számára, hogy megrendeléseket tegyen.
  10. „Megrendelés”: a Vevő szándéka, amely kifejezi a távoli adásvételi szerződés megkötésére irányuló közvetlen akaratot. Az egyes áruk megrendelését a Vevő önálló ajánlatának kell tekinteni az adásvételi szerződés megkötésére. A rendelet külön meghatározza az árut, annak főbb jellemzőit, árát és szállítási költségeit.
  11. „Regisztráció”: a Felhasználó által / és a Felhasználó nevében létrehozott Számla létrehozásáról szóló művelet, amely a BATTERYEMPIRE.HU-ban rendelkezésre álló eszközök használatával történik.
  12. Az „Eladó”: a CSG-t jelenti - a CSG SA céget
  13. „Felhasználó” segítségével :
   1. természetes személy (beleértve a Fogyasztót is ). Amennyiben a Vevő korlátozottan cselekvőképes természetes személy, vállalja, hogy törvényes képviselőjének jogilag tényleges hozzájárulását megszerezte az adásvételi szerződés megkötésére, és az eladó kérésére ezt megadja,
   2. jogi személy vagy szervezeti egység jogi személyiség nélküli forma formájában, amelynek törvénye elismeri a cselekvőképességet; teljes jogképességgel rendelkezik .
  14. Az „írás” elsősorban e-mailt és más összehasonlítható kommunikációs eszközöket jelent.
 3. A BATTERYEMPIRE.HU használatának szabályai
  1. Minimális műszaki követelmények, amelyek szükségesek, hogy teljesülnek hogy működjenek együtt a rendszer által használt BATTERYEMPIRE.HU , beleértve a következtetést a szerződés szolgáltatások vagy megkötése az adásvételi szerződés: (1) egy számítógép, egy laptop, vagy más multimédiás Internet hozzáféréssel rendelkező eszköz; (2) hozzáférés az elektronikus levelekhez; (3) webböngésző: a Google Chrome 23.0 verziója. és újabb verziók, a Mozilla Firefox 17.0 vagy újabb verziója vagy az Internet Explorer 10.0 és újabb verziója, az Opera verziója 12.0 és újabb, a Safari 5.0 és újabb verziója. A regisztráció (regisztráció) az adásvételi szerződés megkötése érdekében a Felhasználó vállalja, hogy rendelkezik érvényes / aktív e-mail címmel, valamint meghatározott esetekben billentyűzettel vagy egyéb mutatóeszközzel, amely biztosítja az elektronikus űrlapok helyes kitöltését.
  2. A Felhasználónak lehetősége van a Megrendelés elrendelésére és az adásvételi szerződés megkötésére Regisztráció és Fiók létrehozása (Regisztráció) után. A regisztrációs és karbantartási szolgáltatások ingyenesek és korlátlanok. A vásárlónak joga felmondani a szerződést a szolgáltatás CSG vonatkozó számla bármikor küldött egy nyilatkozatot a szerződés felmondásának a szolgáltatások az e-mail címre: [ • ] . A fentiek nem vonatkoznak olyan helyzetekre, amelyekben a CSG az Ügyfél által leadott Megbízás végrehajtása alatt áll. Ebben az esetben a Szolgáltatási Szerződés megszűnésének a Megrendelés végrehajtásának időpontjában lesz hatása .
  3. A BATTERYEMPIRE.HU ajánlatának böngészéséhez nincs szükség regisztrációra.
  4. A Felhasználó által a regisztráció és a Megrendelés benyújtása során szolgáltatott személyes adatoknak hitelesnek és törvényesnek kell lenniük, különösen nem sérthetik harmadik személyek jogait. A Felhasználó / Vevő nem jogosult a BATTERYEMPIRE.HU-ban harmadik személyek személyes adatait és harmadik fél képeit beilleszteni a törvény által előírt engedély vagy hozzájárulás nélkül.
  5. A CSG fontos okokból megváltoztathatja a BATTERYEMPIRE.HU áruház kijelölt felhasználójának használati szabályait , különösképpen korlátozza az elfogadható kézbesítési módot, a fizetési mód megválasztását, valamint a Megrendelések elhelyezését. Fontos okok különösen :
   1. ésszerű feltételezés, hogy a Felhasználó szándékosan cselekszik a CSG kárára oly módon, hogy a CSG által kínált szolgáltatásokat a jelen Feltételekkel ellentétes módon használja fel ,
   2. alapos kétségek merülnek fel a Felhasználó által szolgáltatott adatok helyességét és valódiságát illetően, és telefonos kapcsolatfelvétel vagy e-mail ellenére ezeket a kétségeket nem szüntetik meg.
  6. A Felhasználó panaszt nyújthat be a BATTERYEMPIRE.HU működéséről (beleértve a Számla működését) a BATTERYEMPIRE.HU hibáinak vagy működésének megszakításának napjától számított 30 napon belül . A panaszt elektronikus formában, e-mailben kell benyújtani: [email protected] vagy írásban: BATTEREMPIRE.HU , ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakkó , Lengyelország (EU) . A panaszra a választ azonnal, legkésőbb a benyújtásától számított 14 napon belül kell megválaszolni.
 4. Árak és fizetés
  1. A BATTERYEMPIRE.HU-ban bemutatott Áruk a Forintban vannak megadva. Az árak tartalmazzák a hozzáadottérték-adó (HÉA) jelenlegi mértékét. Az áruk árai nem tartalmazzák azt a szállítási díjat, amelyet a megrendelés benyújtásának időpontjában érvényes tarifák szerint számolnak fel, és amely a fizetés előtt megjelenik. A Megrendelés teljes értéke tartalmazza az Áru árát és a szállítási költségeket.
  2. Az eladó fenntartja a jogot a BATTERYEMPIRE.HU üzlet ajánlatában szereplő áruk felülvizsgálatára és megváltoztatására . Ez nem vonatkozik a már elküldött Megrendelésekre.
  3. Az eladó a Vevő rendelkezésére bocsát egy biztonságos és kényelmes módszert a készítéshez
   • hagyományos fizetés a CSG bankszámlaszámra [•],
   • online fizetések Braintree vagy Stripe vagy
   • hitelkártyával (MasterCard, VISA, American Express) PayPal.
   A PayPal rendszer iparágvezető biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak biztosítására, hogy a Vevő pénzügyi adatait bizalmasan kezeljék.
  4. A Vevőnek nincs szüksége PayPal-fiókra a BATTERYEMPIRE.HU webáruház használatához . A vevő fizethet a regisztrált PayPal számláján.
 5. Az adásvételi szerződés megkötése
  1. A BATTERYEMPIRE.HU-ban bemutatott információk csak az eladási megállapodás megkötésének felhívását jelentik. A Vevő a BATTERYEMPIRE.HU- ban rendelkezésre álló mechanizmusok felhasználásával történő megrendeléssel ajánlatokat tesz egy adott áru megvásárlására a Jó leírásban meghatározott feltételekkel.
  2. A Megrendelés benyújtása után a Vevő automatikusan generált e-mailt kap, amely megerősíti a Megrendelés rendszerben történő regisztrálását. Ez az e-mail nem jelent nyilatkozatot az ajánlat elfogadásáról és az adásvételi szerződés megkötéséről.
  3. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor az eladó megerősíti az áruk rendelkezésre állását és a vevő ajánlatának elfogadását, amelyet a megrendelés teljesítése után a Vevőnek küldött külön e-mailben erősítenek meg. Az adásvételi szerződés tartalmának megerősítésére, nyilvánosságra hozatalára, nyilvántartására és védelmére úgy kerül sor, hogy a Vevőnek elküldi a fent említett elektronikus üzenetet, amely megerősíti a Megrendelés végrehajtásának elfogadását.
  4. Az adásvételi szerződés teljesítésének helye a Vevő által megadott szállítási cím.
 6. kézbesítés
  1. A szállítás magyar területén történik.
  2. Az árut futárszolgálat útján szállítják .
  3. A szállítási költségeket és az intervallumon vannak megadva előtt Vevő megerősíteni egy O rder. Az eladó minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az árukat a becsült határidőn belül szállítsa .
  4. Az áruk elvesztésének és megrongálódásának kockázata a Vevőre hárul, amikor az árut a Vevőnek kézbesítik, vagy a Vevő által kijelölt személyre vagy helyre hagyják.
  5. Az árut a Vevő címére kell kézbesíteni, és a Vevő megteszi a szükséges intézkedéseket az áruk kézbesítésére, amikor azok szállítási pályázatra kerülnek.
  6. Az elveszett csomagok kivizsgálása akár 14 napot is igénybe vehet. Visszatérítés vagy csere nem kerül kiadásra, amíg a vizsgálat be nem fejeződik.
  7. Az eladó nem vállal felelősséget az áruk kiszállításának elmulasztásáért vagy az áruk kézbesítésének késéséért, amelyet a Vevő által a kézbesítési cím vagy e-mail cím téves vagy pontatlan kézbesítése okozott. Az eladó fenntartja a jogot az adásvételi szerződés elállására az előző mondatban említett esetben. Ezenkívül az eladó kártérítést követelhet a szállítási költségek összegében, amelyek a Vevő által a kézbesítési cím helytelen vagy pontatlan megadása miatt merültek fel .
 7. Az elállási jog az adásvételi szerződésről
  1. Ha a Vevő olyan célokra vásárol, amelyek túlnyomórészt nem a kereskedelmi, sem az önálló vállalkozói foglalkozásnak vannak kitéve, és ha a Vevő így fogyasztót rendel, a Vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződésből.
  2. A megrendelt áruk kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fogyasztónak indoklás nélkül vissza kell küldeni azt. Az adásvételi szerződésből való elállási feltételeket, beleértve az elállási formanyomtatványmintát, amelyet a Fogyasztó használhat, a Feltételek 1. mellékleteként mellékelt útmutató határozza meg.
  3. Az adásvételi szerződéstől való elállási határidő azon a napon kezdődik, amikor a Fogyasztót vagy a szállítótól eltérő, általa kijelölt harmadik fél megvette.
  4. A C onsumer tehet egyoldalú nyilatkozat, amelyben ő / ő értesíti a kivonulás adásvételi szerződés . Elegendő nyilatkozatot elküldeni a határidő lejárta előtt. Az adásvételi szerződésről való elállási nyilatkozatot például be lehet nyújtani:
   • írásban a következő címre: BATTERY EMPIRE (CSG) , ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakkó, Lengyelország (EU);
   • elektronikus formában, e-mailben az e-mail címen: [email protected].
   A Fogyasztó használhat elállási formanyomtatványt, de ez nem kötelező.
  5. A távoli megállapodástól való elállási jog a fogyasztó számára nem vonatkozik a következő megállapodásokra:
   1. szolgáltatásnyújtás esetén, ha az Eladó a teljes szolgáltatást a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával teljesítette, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatták arról, hogy az Eladó teljesítménye kielégítésével elveszíti elállási jogát;
   2. ahol az ár vagy a díjazás a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, amelyek felett az eladó nem gyakorolja ellenőrzést, és amelyek az elállási időszak lejárta előtt előfordulhatnak;
   3. ha a szolgáltatás tárgya nem előregyártott áru, amelyet a Fogyasztó előírásainak megfelelően gyártanak, vagy egyéni igényeinek kielégítésére;
   4. ahol a szolgáltatás tárgya áru, amely gyorsan romlik, vagy rövid eltarthatósági idővel rendelkezik;
   5. amennyiben az ellátás tárgya egy lezárt csomagolásban szállított áru, amelyet egészségügyi vagy higiéniai okokból a csomagolás felnyitása után nem lehet visszaküldeni, ha a csomagolást kiszállítás után nyitják meg;
   6. amennyiben a szolgáltatás tárgya olyan áruk, amelyek szállításuk után jellegüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más dolgokhoz;
   7. amennyiben a szolgáltatás tárgya audiovizuális felvételek vagy számítógépes programok zárt csomagolásban, ha a csomagolást a kézbesítés után nyitották meg.
  6. A Fogyasztó az adásvételi szerződésből való elállással kapcsolatban köteles az árut változatlan állapotban visszaadni az eladónak, kivéve, ha a változtatás a szokásos használaton belül volt szüksége.
  7. A Fogyasztónak haladéktalanul, legkésőbb az adásvételi szerződés visszavonásától számított 14 napon belül vissza kell adnia az árut az eladónak, vagy át kell adnia azt az eladó által meghatalmazott személynek a beszedéshez, kivéve, ha az eladó felajánlotta, hogy összegyűjti maga a jó. A határidő betartása érdekében elegendő az árut visszaadni annak lejárta előtt. A fogyasztó visszaküldheti az árut a következő címre: Pannattoni Park West – BATTERY EMPIRE (CSG), ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Lengyelország (EU). Kérjük, amennyire csak lehetséges, mellékelje az áru megvásárlásának igazolását.7.8. A Fogyasztó csak az áru visszaküldésének közvetlen költségeit viseli.
  8. Az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, hogy visszatérítse a Fogyasztónak az általa teljesített összes kifizetést, ideértve a Goo d szállítási költségeit is (kivéve a a Fogyasztó által választott kézbesítés, a BATTERYEMPIRE.HU- nál elérhető legolcsóbb kézbesítési mód kivételével ).
  9. Az eladó a visszatérítést ugyanolyan fizetési móddal hajtja végre, mint amelyet a Fogyasztó használt, kivéve, ha a Fogyasztó kifejezetten megállapodik egy másik visszatérítési módon, amely számukra nem jelenti a költségek viselését.
 8. Az áruk panasza
  1. Az eladó minden erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a kínált termékek kiváló minőségűek legyenek, és reméli, hogy a vásárolt áruk zökkenőmentesen működnek.
  2. A BATTERYEMPIRE.HU-ban bemutatott termékekre a gyártó vagy a forgalmazó garanciája vonatkozik. A garancia részletes feltételeit és időtartamát ezután a kezes által kiadott garanciakártyán rögzítik, és a termékkel együtt tartalmazzák.
  3. Hibák esetén az Eladó panaszkezelési eljárást kezdeményez, az Ügyfél kérésére, a jelen feltételek következő bekezdéseiben említettek szerint.
  4. Az eladó technikai támogatást nyújt a [ • ] telefonszámon és e-mailben: [ • ].
  5. Az Eladó felel az áru fizikai hibáiról, az alkalmazandó jogi rendelkezések alapján
  6. A panaszt a Vevő nyújthatja be, például írásban a következő címre : BATTERY EMPIRE (CSG) , ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakkó, Lengyelország (EU). Ha a panasz az árukra vonatkozik, általában tanácsos az árut benyújtani az eladónak panaszt annak érdekében, hogy az eladó megvizsgálhassa az árut.
  7. Ha az eladott áru hibával rendelkezik, a Vevő jogosult árcsökkentésre vagy az eladási szerződésből való kilépésre, kivéve, ha az eladó azonnal és a Vevőnek okozott túlzott kényelmetlenség nélkül helyettesíti a hibás árut hibátlanul, vagy eltávolítja a hibát. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha az árut az eladó már kicserélte vagy kijavította, vagy az eladó nem helyettesítette az árut hibától mentes áruval, és a hibát sem távolította el.
  8. Az Eladó azonnal, legkésőbb a benyújtásától számított 14 napon belül álláspontot képvisel a Fogyasztó panaszában. Ha a Fogyasztó a hiba kicserélését vagy eltávolítását kérte , vagy árcsökkentési nyilatkozatot tett az árcsökkentés összegének meghatározásáról, és az Eladó tizennégy napon belül nem állt álláspontot a kéréshez, a panasz indokoltnak tekinthető.
  9. Az eladó a jótállás alapján felelõs, ha fizikai hibát észlelnek az áruk fogyasztóhoz történõ kiszállításától számított két éven belül.
 9. A nem fogyasztói vásárlókat érintő rendelkezések
  1. A Feltételek e pontja és az azokban foglalt rendelkezések csak a nem Fogyasztói Vevőkre vonatkoznak. A Feltételek e pontja és az abban foglalt rendelkezések csak a nem Fogyasztói Vevőkre vonatkoznak.
  2. A CSG fenntartja a jogot, hogy a nem fogyasztó vevővel kötött adásvételi szerződésről a megkötésétől számított 14 napon belül visszavonuljon. Az adásvételi szerződés elállása ebben az esetben ok felmerülése nélkül történhet, és nem jelent semmiféle követelést a CSG-vel szemben.
  3. A nem fogyasztói vásárlók esetében a CSG jogosult korlátozni a rendelkezésre álló fizetési módokat, beleértve a részben vagy egészben történő előrefizetés megkövetelését, függetlenül a Vevő által választott fizetési módtól és az adásvételi szerződés megkötésétől.
  4. Az Eladó által a fuvarozónak történő jó kézbesítéskor az áruval járó előnyöket és terheket, valamint az áru véletlen elvesztésének vagy károsodásának kockázatát a nem fogyasztó vevőre kell átengedni. Ebben az esetben az eladó nem vállal felelősséget az áru elvesztéséért, hibákért vagy károsodásáért, amelyek a szállítás elfogadásának a vevőre történő kézbesítéséig, valamint a csomag szállításának késéséért származnak.
  5. Az Eladó felelõssége a Jót nem vevő vevõre vonatkozó jótállási garancia alapján kizárt.
  6. Nem Fogyasztói Vevők esetén az Eladó azonnali hatállyal és az ok azonosítása nélkül felmondhatja az adásvételi szerződést, bármilyen formában nyilatkozatot küldve a Vevőnek.
  7. Sem az eladó, sem alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és képviselői nem felelnek a fogyasztó nélküli vevővel , az alvállalkozókkal, az alkalmazottakkal, a meghatalmazott képviselőkkel és / vagy az ügynökökkel bármilyen károkért, beleértve a nyereségkiesést is, kivéve, ha a károkat szándékosan okozták.
  8. Az eladó, alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és / vagy meghatalmazott képviselői felelősségének megállapításakor a nem fogyasztó vevővel szembeni felelősség , annak jogalapjától függetlenül, mind az egyedi, mind az esetleges követelésekre korlátozódik - akár a p rizs fizetett és a szállítási költségeket az utolsó adásvételi szerződés , de nem több, mint akár 77 000,00 Forint.
  9. Az eladó és a nem fogyasztói vásárló között felmerülő viták az eladó székhelyének joghatósága alá tartoznak.
  10. Nem Fogyasztói Vevők számára az Eladó bármikor módosíthatja a Feltételeket az általánosan alkalmazandó törvények alapján.
 10. Személyes adatok védelme
  1. A felhasználó / vevő személyes adatait a CSG - CSG SA, a lengyel törvények szerint érvényesen szervezett és létező társaság dolgozza fel , amelynek székhelye u . Kalwaryjska 33, 30-509 Krakków, Poland (EU), belépett a kereskedelmi nyilvántartásban tartott a kerületi bíróság a krakkói, XI Kereskedelmi Divízió az Országos Bírósági Nyilvántartásba számú fejezetben 0000714229 , REGON: 369293269.
  2. A személyes adatok Ügyfél általi nyilvánosságra hozatala önkéntes, de ahhoz szükséges egy Fiók létrehozása, a megadott online szolgáltatások igénybevétele vagy az adásvételi szerződés megkötése.
  3. A személyes adatok védelmével kapcsolatos további magyarázatokat a BATTERYEMPIRE.HU elérhető "Adatvédelmi irányelvek" lapon találja : [ •]
 11. Ügyfélszolgálat / vitarendezés
  Bármilyen probléma vagy nézeteltérés esetén mindig arra törekszünk, hogy megoldást találjunk ügyfeleink érdekeire. Elkötelezett ügyfélszolgálati csapatunk örömmel segít Önnek tanácsokkal és segítséggel. E-mailt is küldhet nekünk a következő címen: [email protected]  Az Batteryempire.es tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy választhatnak a fogyasztóvédelemért felelős szervezetek szolgáltatásai mellett (például: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hungarian Authority for Consumer Protection, József körút 6 HU-1088 Budapest; Európai Fogyasztói Központ European Consumer Centre Hungary, József körút 6 HU-1088 Budapest). Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez is. Ez elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon . Ugyanakkor nem vagyunk kötelesek vagyunk felkészülni a vitarendezési eljárásban való részvételre, amelyet a fogyasztók egyeztető testülete elé utaltunk.
 12. Záró rendelkezések
  1. A webhelyen található összes tartalom (www. Batteryempire.hu ) , például szöveg, grafika, logók, gombikonok, képek, audio klipek, digitális letöltések, adatgyűjtemények és szoftverek, az eladó vagy a tartalomszolgáltatók tulajdonát képezi, és szerzői jogi törvények védik. A webhely teljes tartalmának összeállítása az eladó kizárólagos tulajdonát képezi, az eladónak a szerzői jog szerzői jogi szerzői joga van.
  2. Nem engedélyezett, hogy a felhasználó jogellenes tartalmat nyújtson.
  3. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az általános lengyel jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez a jogválasztás nem vonatkozik a fogyasztókra, amennyiben megfosztja a fogyasztóvédelmi jogokat annak az államnak a joga alapján, amelyben a fogyasztók szokásos tartózkodási helye található.
  4. Ha a Feltételeket módosítják, a CSG erről értesíti a Felhasználókat a www. az batteryempire.hu weboldalon, és a regisztrált Ügyfeleknek fiókjukhoz hozzárendelt e-mail címet küldünk, amely értesíti a Feltételeket. A módosított Feltételek a változásukban megjelölt naptól lépnek hatályba, nem kevesebb, mint 7 nappal azt követően, hogy a CSG bejelentette, azzal a fenntartással, hogy a műszaki és információ jellegű változások, vagy amelyek nem befolyásolják a Lehet, hogy a felhasználók / vásárlók rövidebbek. Azok a vásárlók, akik az Új Feltételek hatálybalépése előtt adtak megrendelést, a jelenlegi Feltételekre vonatkoznak a kérdéses Megrendelés végrehajtásáig. A módosított feltételek azokra az ügyfelekre vonatkoznak, akik a módosított feltételek hatálybalépése előtt nem szüntetik meg a szerződéses szolgáltatásokat.
  5. Az eladási feltételek ezen a napon lépnek hatályba 25.11.2019
   Az értékesítési feltételekkel, az adatvédelmi irányelvekkel vagy az egyéb, az irányelvhez kapcsolódó anyagokkal kapcsolatos kérdéseiket e-mailben lehet eljuttatni ügyfélszolgálatunkhoz a következő címen: [email protected]

1. melléklet

VISSZAVONÁSI UTASÍTÁS

Elállási jog

Önnek joga van indokolás nélkül 30 napon belül elállni a szerződéstől.

Annak érdekében, hogy gyakorolja az elállási jog, akkor tájékoztatja minket (CSG SA, batteryempire.hu online áruház, ul. Kalwaryjska 33, PL 30-509 Krakków, Poland Lengyelország, tel .: [ • ] , e-mail: [email protected]) egyértelmű nyilatkozattal (például levélben vagy e-mailben), amelyben visszavonja a szerződést. Ehhez használhatja a mellékelt visszavonási űrlapot.        Ez elegendőnek tekinthető az elállási határidő betartásához, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést eljuttatja az elállási határidő lejárta előtt.

Általános elállási formanyomtatvány

1 - számú melléklet – Szerződés felmondási minta

(Ezt a formanyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteni és elküldeni, ha fennáll a szerződéstől való elállás szándéka.)

Visszavonási forma

Címzett:

BATTERY EMPIRE (CSG S.A.)

UL. KALWARYJSKA 33, 30-509 KRAKÓW, POLAND

e-mail: [email protected]

Én / mi ezúton tájékoztatjuk Önt az alábbi (*) cikkek tárgyában kötött adásvételi szerződés / szállítási szerződés / vállalkozási szerződés felmondásáról

A megállapodás megkötésének időpontja (*) / átvételi elismervény (*)

A fogyasztó(k) neve és vezetékneve

A fogyasztó(k) címe

A fogyasztó(k) aláírása (csak abban az esetben, ha az űrlapot papír formában küldi)

Keltezés

(*) adott esetben törlendő